ASSV
Amsterdamse Spoorweg Sport Vereniging
Algemene info ASSV
Mededelingen
Naar de
afdelingen
Evenementen
Adres+Route
Clubblad De Koppeling
@
E-mail
ASSV
Beheer / onderhoud website: Marius Suppers
Laatste wijziging: 03-02-2023
ASSV 75
Algemene ledenvergadering
Donderdag 30 maart 2023
Aanvang 20.00 uur
Uiterste inzend-datum kopij
volgende Koppeling = 20 februari
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
zie ook pagina mededelingen en evenementen
Jubileumpagina
Dagelijks bestuur

Aan + afmeld
formulieren

Online
adreswijziging etc.
Notulen van
HB vergaderingen
ASSV 75 JAAR - RECEPTIE
Zaterdag 4maart, 14.00-16.30 uur
( voor meer details, zie de speciale jubileumpagina)