Home ASSV Verenigingsblad De Koppeling
 
 

Ons clubblad komt, in principe 10 keer per jaar uit.
In de zomer vallen er een twee) edities tussen uit.

 

Ons clubblad wordt in 3 versies uitgegeven. Allereerst natuurlijk de gewone "papieren" versie.

Daarnaast wordt er een digitale versie gemaakt. De papieren versie wordt omgezet in een PDF bestand. Dat is een formaat dat op ieder computer gelezen kan worden en derhalve ook via internet verspreid kan worden. Dit bespaart druk- en portokosten.

De 3e versie is een pure tekstversie, zonder opsmuk en plaatjes. Deze is gemaakte voor visueel gehandicapten, zodat zij dit document met speciale hulpmiddelen kunnen lezen of laten voorlezen.

Kopij, en data voor de evenementenlijst, voor de Koppeling, kunnen worden opgestuurd tot de datum die in de laatste Koppeling staat vermeld. LET OP, DEZE DATUM KAN WEL EENS VERSCHILLEN i.v.m. vakanties e.d.
Deze kopij kunt u sturen naar: assvpost@gmail.com
of u deponeert het in het redactiekastje naast de bestuurskamer. De voorkeur van de redaktie gaat uit naar het opsturen per mail, dit scheelt ons heel veel werk.

Als u de kopij opstuurt via email, wilt u dan een duidelijke naam aan het bestand geven?
Als u bijvoorbeeld kopij opstuurt voor de afdeling Computer: opsturen als computer1.doc.

U doet ons ook een plezier als u uw kopij als 'kale' tekst aanlevert. Dus met een standaard lettertype zonder verdere opmaak. Plaatjes en foto's zijn natuurlijk welkom.

Per afdeling mogen drie bladzijdes per editie ingestuurd worden.

Als u het door ons gebruikte lettertype BOOKMAN OLD STYLE gebruikt, met lettergrootte 11, dan ziet u precies hoeveel tekst u kunt aanleveren zonder over de limiet heen te gaan.


<Download hier de laatste uitgave van De Koppeling

Redactie  

  M. Suppers
  H. Wisse

Klik HIER voor Koppelingen van het laatste jaar

 

 

 
  Amsterdamse Spoorweg Sport Vereniging