De kopij en tekst voor de evenementenlijst kunt u sturen naar: assvpost@gmail.com

ASSV
ASSV Verenigingsblad De Koppeling
De Koppeling
DE KOPPELING

Ons clubblad komt, in principe, 5 keer per jaar uit en wordt in 3 versies uitgegeven. Allereerst natuurlijk de gewone "papieren" versie.Daarnaast wordt er een digitale versie gemaakt. De papieren versie wordt omgezet in een PDF bestand. Dat is een formaat dat op iedere computer gelezen kan worden en derhalve ook via internet verspreid kan worden.
Dit bespaart druk- en portokosten.
De 3e versie is een pure tekstversie, zonder opsmuk en plaatjes. Deze is gemaakte voor visueel gehandicapten, zodat zij dit document met speciale hulpmiddelen kunnen lezen of laten voorlezen.

Per afdeling mogen drie bladzijdes per editie ingestuurd worden.
Als u het door ons gebruikte lettertype BOOKMAN OLD STYLE gebruikt, met lettergrootte 11, dan ziet u precies hoeveel tekst u kunt aanleveren zonder over de limiet heen te gaan.
Uiterste inzenddatum kopij voor de volgende Koppeling is:
20 April
Redaktie:

Hans Wisse
Marius Suppers
Bekijk hier oude Koppelingen
van ongeveer het laatste jaar
Klik hier voor de laatste
ASSV-Koppeling
© ASSV
Het blad verschijnt normaal gesproken:
eind februari, eind april, eind juni, eind oktober, eind december

Kopij, en data voor de evenementenlijst, voor de Koppeling, kunnen worden opgestuurd tot de datum die in de laatste Koppeling en op deze website staat vermeld.LET OP, DEZE DATUM KAN WEL EENS VERSCHILLEN i.v.m. vakanties e.d.