ASSV
ASSV Verenigingsblad De Koppeling
De Koppeling
DE KOPPELING


Ons clubblad komt, in principe, 5 keer per jaar uit.
Het blad verschijnt: eind februari, eind april, eind juni, eind oktober, eind december

Ons clubblad wordt in 3 versies uitgegeven. Allereerst natuurlijk de gewone "papieren" versie.
Daarnaast wordt er een digitale versie gemaakt. De papieren versie wordt omgezet in een PDF bestand. Dat is een formaat dat op iedere computer gelezen kan worden en derhalve ook via internet verspreid kan worden. Dit bespaart druk- en portokosten.
De 3e versie is een pure tekstversie, zonder opsmuk en plaatjes. Deze is gemaakte voor visueel gehandicapten, zodat zij dit document met speciale hulpmiddelen kunnen lezen of laten voorlezen.

Kopij, en data voor de evenementenlijst, voor de Koppeling, kunnen worden opgestuurd tot de datum die in de laatste Koppeling staat vermeld. LET OP, DEZE DATUM KAN WEL EENS VERSCHILLEN i.v.m. vakanties e.d.
Deze kopij kunt u sturen naar: assvpost@gmail.com

Per afdeling mogen drie bladzijdes per editie ingestuurd worden.
Als u het door ons gebruikte lettertype BOOKMAN OLD STYLE gebruikt, met lettergrootte 11, dan ziet u precies hoeveel tekst u kunt aanleveren zonder over de limiet heen te gaan.
Uiterste inzenddatum kopij voor de volgende Koppeling is:
2 juni 2024
Redaktie:

Hans Wisse
Marius Suppers
Klik hier voor de laatste
ASSV-Koppeling
© ASSV