Home ASSV Afdeling Showdown, adressen
 
 

Voorzitter:        N.Grollé,  Muiderwaard 136, 1824 XV Alkmaar,  06-21267491          nico_grolle@hotmail.com

Secretaris:       J.Bakker-Kalff,  Reigersbek 65,  1441 SX Purmerend,  0299-413391  joycebakker@ziggo.nl

Penningm.:       J.Jonk-Brouwer,  Begerslant 5,  1132 EM Volendam,  06-42431749   jonk.m@ziggo.nl

                       Giro:  NL44RABO0300561717

HB vertegenw.: J.Jonk-Brouwer

Email secretaris Afdeling Showdownklik hier

 

 

 

 

                           

 
  Amsterdamse Spoorweg Sport Vereniging
september 2009