Verenigingsnieuws
ASSV
Heeft u nog een idee voor deze website?
mail dan naar: assvpost@gmail.com (o.v.v. homepage assv)
ASSV Verenigingsnieuws en mededelingen
VOOR DE AFDELINGS-SECRETARISSEN
U kunt op deze website ook aan en afmeldformulieren downloaden
( Zie start-menu )
© ASSV
Eind december, eind februari, eind april, eind juni, eind oktober, eind december enz. enz,

Houdt u daar ook rekening mee als u kopij wilt opsturen. Uiterste inzenddatum is meestal de 20e van de betreffende maand. LET OP, deze datum kan soms anders zijn (vakantie etc.) U vindt de actuele inzenddatum altijd op de website en in de laatst verschenen Koppeling


Ons clubblad "De Koppeling" komt
vanaf nu nog maar 5 x per jaar uit.
De redactie,

Heeft u hierover vragen? Mail naar de redactie: assvpost@gmail.com
UITERSTE INZENDDATUM VOOR KOPIJ VAN DE VOLGENDE KOPPELING
20 APRIL 2023
HET MEDEDELINGENSCHERM IN DE GROTE ZAAL

U heeft vast het electronische mededelingenscherm in de grote zaal zien hangen.
Daarop staat o.a. een reclamescherm voor de ASSV-Computerclub.
Uw eigen afdeling kan hier ook komen te staan. Geef aan ons door wat u er ongeveer op wilt hebben staan en dan maken wij er iets moois van.

Hans Wisse en Marius Suppers assvpost@gmail.com