Voorzitter

F.Sterk
Crabschuytstraat 104
1034 BL Amsterdam
06-17994970
Secretaris

H.Tolk
Hidsven 254
1025 MJ Amsterdam
06-25371027

Penningmeester

R.P.Ram
F.Zeijdelaarsweg 6
1382 MB Weesp
06-55896667

Giro NL96INGB0004584646
HB vertegenwoordiger

F.Sterk
Afdeling met 5 biljarts.
Er worden diverse competities gespeeld in libre, bandstoten en driebanden.
Er wordt ook in competitieverband gespeeld bij de VABB ( Amsterdamse Bedrijfs Biljart Bond)
Diverse clubavonden in de week
ASSV afdeling Biljart
Div. adressen Afdeling Biljart en nuttige internetlinks
© ASSV
secretaris afd. Biljart
E-mail: biljart.assv@ziggo.nl
Adressen
DIV. UITSLAGEN EN STANDEN