ASSV
afdeling Handboog
Adressen
© ASSV
We beschikken over een buitenbaan en werkelijk schitterende binnenbanen op de "zolder" van ASSV


Clubavonden: Dinsdag en vrijdag
ASSV Handboog
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
HB vertegenwoordiger:
M.Heymans E-mail: assv.handboog@icloud.com
R.Haring
S.T.Wijs
R.Haring
Giro:
NL21INGB0003366027