ASSV
Amsterdamse Spoorweg Sport Vereniging
Algemene info ASSV
Mededelingen
Naar de
afdelingen
Evenementen
Adres+Route
Clubblad De Koppeling
@
E-mail
ASSV
Beheer / onderhoud website: Marius Suppers
zie ook pagina mededelingen en evenementen
Dagelijks bestuur

Aan + afmeld
formulieren

Online
adreswijziging etc.
Statuten en Huish. Regelement
Kopij voor de volgende Koppeling
inleveren vóór 2 juni 2024
VABB
UITSLAGEN
BBQ
Zondag 23 juni
ASSV
Slechts 10 euro
Einde inschrijving 14 juni
Aanvang 14.00 uur
Zaal open 13.30 uur
ASSV Zomerstop:
van 1 juli t/m 1 september