De kopij en tekst voor de evenementenlijst kunt u sturen naar: assvpost@gmail.com

ASSV
ASSV Verenigingsblad De Koppeling
De Koppeling
DE KOPPELING

Ons clubblad wordt in 3 versies uitgegeven. Allereerst natuurlijk de gewone "papieren" versie.Daarnaast wordt er een digitale versie gemaakt. De papieren versie wordt omgezet in een PDF bestand. Dat is een formaat dat op iedere computer gelezen kan worden en derhalve ook via internet verspreid kan worden. Dit bespaart druk- en portokosten.
De 3e versie is een pure tekstversie, zonder opsmuk en plaatjes. Deze is gemaakte voor visueel gehandicapten, zodat zij dit document met speciale hulpmiddelen kunnen lezen of laten voorlezen.

Uiterste inzenddatum kopij voor de volgende Koppeling is:
21 april 2024
Redaktie:

Hans Wisse
Marius Suppers
Bekijk hier oude Koppelingen
van ongeveer het laatste jaar
Klik hier voor de laatste
ASSV-Koppeling
© ASSV
Wanneer moet de kopij ingeleverd zijn?
Voorlopige lijst voor 2024

Zondag 3 maart 2024
Zondag 21 april 2024
Zondag 2 juni 2024
Dinsdag 27 augustus 2024
Zondag 13 oktober 2024
Dinsdag 26 november 2024

Kopij, en data voor de evenementenlijst, voor de Koppeling, kunnen worden opgestuurd tot de datum die in de laatste Koppeling en op deze website staat vermeld.LET OP, DEZE DATUM KAN WEL EENS VERSCHILLEN i.v.m. vakanties e.d.


Dit schema kan, door allerlei zaken, wijzigen. Kijk hier voor alle zekerheid regelmatig even.