ASSV
afdeling Showdown
Adressen
© ASSV
Showdown is een snelle sport die oorspronkelijk ontwikkeld is voor mensen met een visuele beperking. Het kan echter door iedereen gespeeld worden omdat de spelers een afgeplakte skibril op hebben. Gespeeld wordt met een bal waarin een belletje zit en de bedoeling is om deze bal, met een speciaal soort batje, in het doel van de tegenstander te slaan. Puur op gehoor. Showdown wordt vaak vergeleken met een mix van tafeltennis en airhockey.
ASSV Showdown
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
HB vertegenwoordiger:
A.Keizer, Pahud de Mortagnesdreef 254, 3562 AH Utrecht. Tel.06-34049771
A.Tool, Snouckstraat 22 11601 EB Enkhuizen. 06-82003624 arjan@tool.nl
J.Jonk-Brouwer, Boelenspark 41 1131 PZ Volendam Tel. 06-42431749 jonk.m@ziggo.nl
J.Jonk-Brouwer
Giro:
NL44RABO0300561717
Email:
secretarisassvshowdown@gmail.com